17/12/2010, 19.30h. a Ca la Dona: Presentació de l’Associació de Professionals de la Igualtat de Gènere

L’Associació Catalana de Professionals de la Igualtat de Gènere neix amb la voluntat de promoure les accions necessàries per garantir aquesta qualitat, així com de vetllar perquè les persones que exerceixin la seva activitat professional en aquest àmbit ho facin en condicions de lleial competència professional i dins del marc legal vigent. En l’acte de presentació es donaran a conèixer els plantejaments fundacionals i els objectius immediats de l’Associació. Si ho preferiu, podeu rebre aquesta informació sol·licitant-ho a la següent adreça: professionalsigualtat@gmail.com.

Log in with your credentials

Forgot your details?