Convocatòria Donacions Calala Fondo de Mujeres

Estimades sòcies i amigues,

¡CAP A NOVES VICTÒRIES! DEFENSANT ELS DDSSRR A L’ESTAT ESPANYOL

41-300x180

Objectiu de la convocatòria

Amb aquesta convocatòria volem enfortir als grups de base de dones i/o feministes que estan defensant els drets sexuals i els drets reproductius (DSR) a l’Estado espanyol.

¿A qui va destinada?

A grups de base de dones i/o feministes treballant a l’Estat espanyol, donant-ne prioritat als liderats per dones joves, lesbianes, trans, migrants, gitanes, treballadores sexuals i treballadores domèstiques, estiguin o no registrats legalment.

Característiques de les propostes

Es donarà suport a grups que volguin desenvolupar campanyes en temes de DSR, sols o en aliança amb altres grups.

Quan parlem de DSR, incloem un ampli espectre de temes, per exemple: dret a l’avortament, educació sexual i afectiva, fundamentalisme i lacismë, cossos i identitats, assetjament i violència sexual, drets de les treballadores sexuals, reproducció assistida per a dones soles o lesbianes, despatologització de la transexualitat o violència obstètrica. Aquest no és un llistat exhaustiu, poden n’haver d’altres.

Amb campanyes ens referim a accions diverses ( com ara incidència política, xerrades de sensibilització, accions de carrer, publicació en mitjans de comunicació, accions legals, etc.) que contribueixin a produir canvis positius en la societat, en les polítiques públiques i/o en la legislació. Entre d’altres, ens interesa finançar projectes que tinguin en compte la cojuntura política actual i vulguin aprofitar la representació de noves forceas polítiques a les institucions per aconseguir avanços en matèria de DSR. Busquem propostes clares i ben elaborades. A més a més, a les campanyas hi haurà de ser central:

–      El component de comunicació i l’ús de les xarxes socials.

–       La construcció d’alianceas amb d’altres moviments socials, líders/esses d’opinió i actors/actrius clau.

¿Què NO financem?

No donarem suport general als col·lectius seleccionats. Si ben en Calala normalment oferim suport general als grups, l’objectiu d’aquesta convocatòria és molt concret, per la qual cosa és important cenyir-se’n als requisits descrits.

No finançarem en qualsevol cas:

–       Sol·licitud de persones individuals.

–       Beques per a estudis o formació.

–       Viatges o inscripcions per a congressos, conferències o jornades, al menys que aquesta activitat  formi part d’una estratègia més àmplia.

–       Organitzacions o grups amb seu fora de l’Estat espanyol.

–       Institucions i organitzacions governamentals.

–       Entitats amb fins de lucre.

–       Activitats caritatives i/o assistencialistes.

–       Grups pertanyents a partits polítics o campanyes electorals.

¿Què oferim?

1)       Donacions econòmiques. La suma mínima per proposta és de 2.000 euros i la màxima és de 10.000 euros.

2)      Formació per enfortir les capacitats dels grups en questions relacionades amb comunicació i incidència.

3)      Acompanyament per millorar l’impacte de les campanyes.

Procés i terminis

1)      Presentació de propostes resumides: Els grups interessats han d’omplir aquest formulari (en castellà) amb la informació bàsica de la seva proposta abans del 7 de febrer. També hauran d’enviar-nos un missatge per Twitter amb la idea o un lema de la seva campanya, mencionant @FondoCalala i el hashtag #CampañaDSR. Només es pot presentar una proposta per grup.

2)      Selecció de propostes: El 12 de febrer informarem a les seleccionades si han passat a la segona fase.

3)      Presentació de propostes completes: Els grups seleccionats hauran d’enviar una proposta completa en el format que els proporcionaré abans del 13 de març.

4)      Lliurament de Fons: Informarem als grups seleccionats el 25 de març i es començarà a tramitar els pagaments.

5)      Procés de formació i acompanyament: Es desenvoluparà entre els mesos d’abril i octubre de 2016.

6)      Execució dels projectes: Els projectes poden iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2016 i finalitzaran el 31 de desembre de 2016 com a molt tard.

7)      Avaluació: Es desenvoluparà una avaluació externa entre novembre 2016 i gener 2017. Els grups contestaran a més a més un qüestionari d’autoavaluació en acabar el seu projecte.

link per accedir al formulari: http://www.calala.org/2016/01/6803/?lang=ca

Més informació

Per resoldre dubtes o consultes esciure a convocatoriadsr@calala.org

Log in with your credentials

Forgot your details?