Assemblea de la Xarxa de Dones per la Salut – Dissabte 17 de desembre

Convocatòria d’Assemblea de la Xarxa de Dones per la Salut pel dissabte 17 de desembre a les 10.ooh a Ca la Dona.
Amb els següents temes:

– Presentació i Activitats dels grups i de la Xarxa

– Presentació de la Pàgina Web de la Xarxa com a eina de difusió

– Trobada de Dones 2006. Propostes d’activitats de l’Eix Salut

– Propostes de la Xarxa a les Institucions. Consell de l’ICD, Departament Sanitat

– Balanç organitzatiu, econòmic i pressupostos 2006

Log in with your credentials

Forgot your details?