Dones x Dones: Irene Rigau i Roser Soley, retirin la invitació a l’Exèrcit per participar en el Saló de l’Ensenyament 2013 #LesArmesNoEduquen

desmilitaritzemanimDones x Dones: La campanya Desmilitaritzem l’Educació està formada per mes de quaranta entitats vinculades al foment de la Pau i a l’educació. El principal objectiu de la campanya és denunciar la creixent presència de l’exèrcit en espais educatius, tant formals com informals i no formals. Aquests dies han endegat una campanya per demanar la desmilitarització de l’educació: Retirem la presència de l’exèrcit del Saló de l’Ensenyament #LesArmesNoEduquen – http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/?lang=CA

Un any més, l’exèrcit espanyol participa al Saló de l’Ensenyament de Barcelona (Setmana de la Formació i el Treball del 13 al 17 de març) per a captar nous reclutes. I un any més, la societat civil catalana a favor de la pau s’oposa a la seva participació per les següents raons:

  • Els valors que transmeten les institucions militars com l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme i, sobretot, la violència com a mitjà per a resoldre conflictes, contradiuen els valors de pau, diàleg i llibertat que han de ser la base de l’educació dels i les joves del nostre país.
  • Els principis de l’exèrcit s’oposen als de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que en el marc constitucional i estatutari assenyalen en l’educació els principis de transmissió i consolidació dels valors propis d’una societat democràtica: la llibertat personal, la responsabilitat, la solidaritat, el respecte i la igualtat i alhora, del foment de la pau i el respecte dels drets humans.
  • En aquesta línia tant la LEC com la LOE ( Llei Orgànica d’Educació ) proposen l’adopció de mesures i iniciatives per al foment de la convivència en els centres i la resolució pacífica de conflictes, amb mecanismes com la mediació, la cooperació, vinculant individual i col•lectivament els membres de la comunitat educativa del centre, i es sitúa la resolució de conflictes en el marc de l’acció educativa, com un dels objectius principals que és “capacitar els alumnes per a comprendre llur entorn i per a relacionar-s’hi d’una manera activa, crítica, cooperativa i responsable”. Una iniciativa alternativa a la militarització dels espais educatius, i que des de la campanya estem impulsant és la Xarxa de Centres Educatius Lliures d’Armes, on els centres educatius es poden adscriure’s i fer visible el seu rebuig a la militarització de l’educació.
  • La participació de les Forces Armades al Saló de l’Ensenyament és un pas més en la normalització de l’exèrcit i la seva inserció als espais educatius i fomenta així l’anomenada cultura de defensa i l’esperit militar, per millorar la seva imatge i animar al reclutament. La imatge projectada de l’exèrcit com una organització d’ajut humanitari i no com el que és, un instrument per a l’exercici de la violència organitzada, és enganyosa i oculta el seu autèntic rol de defensa d’interessos més espuris.

desmilitaritzemanim

El conjunt de les retallades socials anunciades el desembre de 2011 i el març de 2012 pel Govern central va ascendir a 29.600 M€, i els contractes vigents el desembre de 2011 per compra d’armament del Ministeri de Defensa van sumar 28.987,42 M€. En el 2012, el total del pressupost liquidat del Ministeri de Defensa ha estat de 18.671,79 M€ ( liquidació provisional), amb una diferència de 2.836,76 M€ respecte el total de despesa militar incial pel 2012. El que suposa una despesa de 51 M€ / dia* .

Creiem que la seguretat humana no ha de ser garantida amb mitjans violents, sinó amb inversions en educació, sanitat, defensa dels drets humans, accés al treball i l’habitatge, la protecció del medi ambient i en cooperació pel desenvolupament.

Per tant, des de la convicció que l’objectiu de les institucions i agents educatius és el foment de l’educació per la pau, pels drets humans i el desenvolupament, el respecte, la convivència i el diàleg, creiem que l’exèrcit és incompatible amb els principis que construeixen una cultura de pau. A més a més, donat el crític estat dels pressupostos públics i més quan altres organismes, i en concret l’educació pública estan retallant personal, considerem inadmissible que es destinin fons públics a la promoció i publicitat de les Forces Armades.

Des de la Campanya Desmilitaritzem l’Educació i la Federació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament manifestem el nostre total rebuig a la participació de l’exèrcit espanyol al Saló de l’Ensenyament i demanem al Departament d’Ensenyament, en qualitat de coordinador, i a la Fira de Barcelona, en qualitat d’organitzadora, de retirar-li la invitació per aquesta i les properes edicions.

Fem fora l’exèrcit del Saló d’Ensenyament!

Les armes no eduquen, les armes maten!

#LesArmesNoEduquen

*   La liquidació provisional. Informació i dades extretes del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs.
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/

Log in with your credentials

Forgot your details?