Manifest 8M 2013 bcn: Contra l’ofensiva Patriarcal i Capitalista, Desobediència feminista!!

feminisme punyCONTRA L’OFENSIVA PATRIARCAL I CAPITALISTA

Desobediència feminista!!

Nosaltres, dones diverses i compromeses, ocupem juntes novament els carrers en aquest dia tant important , el 8 de març, dia internacional de les lluites de les dones, per a continuar el procés de lluita i reivindicacions feministes pels nostres drets.

Sortim un cop més de la Plaça Universitat , perquè ens reafirmem en la nostra lluita històrica feminista. Amb aquest recorregut visibilitzem els reforçats atacs contra els nostres drets.

Protestem contra l’heteropatriarcat capitalista que s’apropia dels nostres cossos i de les nostres vides, sotmetent-les, explotant-les i controlant-les. Denunciem el brutal retrocés dels nostres drets.

Li diuen deute però és heteropatriarcat capitalista. La situació de crisi que vivim no és econòmica i financera només, sinó també social, ecològica, alimentària, de cures i de gènere.

L’allau de retallades i restriccions de drets , les polítiques d’ajust i austeritat davant la seva generada crisi financera són una excusa per a reforçar i ampliar el cada vegada més voraç sistema Neoliberal – Heteropatriarcal. Sistema jeràrquic, sexista, racista i classista que explota tant a les persones com a la natura amb l’única finalitat de l’enriquiment d’uns pocs, la feminització de la pobresa n’és una de les conseqüències directes.

DENUNCIEM

. El desmantellament  del ja deficient estat del benestar , el brutal retrocés dels drets laborals, la progressiva privatització i retallades dels serveis públics: sanitat, educació , serveis socials i atenció a la dependència derivant els costos cap les dones, relegant-nos de nou a l’espai privat , empitjorant les nostres condicions de vida , augmentant la nostra pobresa i la desigualtat entre homes i dones.

. Les retallades i atacs específics a les polítiques d’igualtat i en particular als ajuts , serveis i prestacions per a l’eradicació de les violències masclistes , per a garantir l’exercici dels drets sexuals i reproductius i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Rebutgem l’anunciada marxa enrere en la legislació sobre la salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs plantejada pel ministeri de justícia.

.Aquest atac general a les condicions de vida afecta de manera més virulenta a les dones migrades, gitanes, a les famílies monoparentals, a dones amb diversitat funcional ….

. Amb l’excusa de la crisis s’estan silenciant les veus de les dones  i de les seves organitzacions, a través de l’exclusió i la repressió, aconseguint que desapareguin els ja escassos canals de participació social.

EXIGIM

El rebuig unànime a un model heteropatriarcal de dona única , privada i domèstica , així com la invisibilitat i explotació del treball reproductiu i de cura.

Una organització política , social i econòmica que posi en el centre a les persones. Entre el deute o la vida triem la da i per això exigim l’anulació del deute financer il·legítim i impagable, així como el reconeixement del deute de gènere. Urgeix La reorganització social de les cures i l’aposta pel bon viure. NO DEVEM , NO PAGUEM!!

L’exercici d’una sexualitat lliure i diversa. Una educació afectiva sexual no determinista, no biologista i igualitària que garanteixi el lliure desenvolupament de les identitats dones, lesbianes, bisexuals i transsexuals, així com el manteniment de relacions afectives i sexuals triades, respectuoses, amb plaer i saludables.

El reconeixement de totes les famílies i models de convivència, així com la creació de xarxes d’afectes, suport mutu i sororitat.

L’inqüestionable dret de les dones a decidir sobre els seus cossos, afectes, sexualitats i maternitats, estant l’obligació de l’estat garantir l’accés lliure, segur i gratuït a l’avortament, eliminant qualsevol restricció legislativa . Demanem la sortida immediata de l’avortament del codi penal, excepte quan es practiqui contra la voluntat de la dona.

Un estat laic que garanteixi els drets humans i la pluralitat de totes les persones FORA ELS ROSARIS DELS NOSTRES OVARIS!!

La garantia per part dels poders públics d’una vida lliure de totes les violències masclistes i de discriminacions a totes les dones.

Davant d’aquesta situació, nosaltres, dones feministes apostem per desenvolupar eines legítimes d’actuació davant aquests atacs sostinguts i creixents d’aquest ferotge sistema patriarcal i capitalista.

CONTRA L’OFENSIVA PATRIARCAL I CAPITALISTA

Desobediència feminista

Visca la lluita feminista !!!

Comissió 8 de març – http://8demarc.blogspot.com.es/

2013. manifest bcn. Adaptacio, versió del manifest de la Comisión 8 de Marzo Madrid

Log in with your credentials

Forgot your details?