Campanya feminista pel dret a la reproducció assistida de totes les dones

Aquesta setmana s’ha portat la Campanya feminista pel dreta a la reproducció assistida de totes les dones al Parlament i al Síndic de Greuges, presentant una queixa de vulneració de drets fonamentals i discriminació pel fet que les dones sense parella masculina i les dones lesbianes i bisexuals no tenim garantit l’accés a les tècniques de reproducció assistida a la sanitat pública, fet que atempta contra els nostres drets sexuals i reproductius.

Si sou un col·lectiu o una associació i ens voleu donar el vostre suport podeu signar el document d’adhesió adjunt i fer-nos el arribar signat i escanejatcampanyadretreproduccio@gmail.com o bé dur-lo en persona a Ca la Dona (Carrer Ripoll 25, Barcelona).

A continuació pengem el contingut del document. Us el podeu descarregar en PDF a la part inferior de la pàgina per poder-lo imprimir (hi ha una versió del document pels col·lectius i una altra per les associacions).

Per la present, l’entitat / col·lectiu sotasignant ha tingut coneixement que en aquest mes d’abril de 2015,  l’associació “Ca la Dona” presentarà al Departament de Benestar i Salut, a les diferents forces polítiques parlamentàries i al Síndic de Greuges un escrit de queixa de vulneració de drets fonamentals i discriminació pel fet que les dones sense parella masculina i les dones lesbianes i bisexuals no tinguin garantit l’accés a les tècniques de reproducció assistida a la sanitat pública, amb caràcter gratuït, atemptant contra els seus drets sexuals i reproductius. Aquesta associació / entitat vol deixar expressa constància del seu recolzament a aquella iniciativa, fent seva la petició de què es prenguin les mesures  necessàries, d’ordre legislatiu, administratiu o de qualsevol altre per a establir:

  • el dret de les dones sense parella masculina i de les dones lesbianes i bisexuals a accedir als sistemes de reproducció assistida de la sanitat pública, amb caràcter gratuït;
  • el dret a què el procés de reproducció assistida en què intervinguin, no comporti el fet de sotmetre-les a un procediment estàndard innecessàriament patologitzador si no es dóna el cas d’infertilitat;
  • el dret a què els formularis i el tractament administratiu inherent a la reproducció assistida siguin respectuosos i inclusius respecte de les diverses realitats familiars;
  • el dret a què en l’aplicació de la tècnica ROPA (tècnica d’ovodonació que permet la maternitat biològica entre la mare genètica i la mare gestant) no s’exigeixi el casament entre les mares;
  • el dret a què, en la inscripció al Registre Civil dels nadons de mares lesbianes i bisexuals engendrats fruit de tècniques de reproducció assistida, no s’exigeixi documentació suplementària al procediment estàndard de parelles heterosexuals;
  • el dret a què als CAP’s es faciliti la medicació necessària per a facilitar la lactància induïda de les mares lesbianes i bisexuals no gestants.

Document per Col·lectius

Document per Associacions

https://campanyadretreproduccio.wordpress.com/

Log in with your credentials

Forgot your details?