Convocatòria assemblea 2019

Us informem que la propera assemblea de sòcies tindrà lloc el 16 de juliol a les 18:30 a Ca la Dona amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació acta anterior

2.- Presentació i acollida de les noves sòcies 2018 i menció a Meli Tormo

3.- Memòria 2018 i balanç econòmic

4.- Projecte 2019 i pressupost

5.- Aportacions de les sòcies

6.- Precs i preguntes

 

 

Log in with your credentials

Forgot your details?