El projecte de Ca la Dona i l’espai físic. Taller. 2 d’abril, 19h, a Cld

Us proposem iniciar un treball per a concretar a l’espai físic el projecte de ClD i les reflexions que hem desenvolupat els darrers mesos. Per exemple: com pensem els accessos a l’edifici per a fer compatible la dimensió de l’espai amb l’ús sense horaris i flexible dels grups? Quin tipus d’espai de trobada-bar volem? Un Centre de documentació en creixement, com l’actual, requeriria un accés independent de la resta de la casa? On situem l’espai de secretaria per poder acollir les dones que vinguin? i on…i com…?

Treballarem a partir del projecte arquitectònic elaborat per les estudiants de l’assignatura Habitatge i Cooperació de la UPC, amb la professora Sandra Bestraten. El taller és per a totes les sòcies interessades (entre les quals és important que hi hagi dones dels grups de la casa) amb l’únic requisit de poder comprometre’ns a certa regularitat en l’assistència a les trobades. El projecte que surti dels tallers serà el que es treballarà a les reunions de grups i a l’assemblea de sòcies.

Si voleu més informació, parleu amb les secres de la casa. I si necessiteu una mainadera per a l’espai infantil, també. I també podeu llegir Fulls de Ca la Dona número 9, febrer 08
Ens veiem el 2!

Log in with your credentials

Forgot your details?