Nova Junta Directiva a Dones Juristes

donesjuristesDones Juristes renova la seva Junta Directiva. El passat 26 de març va tenir lloc l’Assemblea on es va aprovar la nova junta Directiva de l’Associació.

Encetem un nou temps amb molts reptes. La junta directiva que ha estat escollida és una continuació d’algunes dones que ja hi participaven de l’anterior, i de noves incorporacions. D’aquesta manera, conjuguem l’experiència de les companyes que tenen una llarga trajectòria dins l’Associació i dins la Junta Directiva, i la frescor de sòcies joves, amb empenta i idees renovades.

Aquesta combinació ens permet mantenir els valors que durant 25 anys s’han construït des de Dones Juristes, alhora que dóna projecció de futur a la nostra entitat. Tanmateix, permet canviar dinàmiques que, indefectiblement, es generen en tots els grups de treball, i aportar noves idees, apropant l’associació a les nostres associades i a les seves necessitats i inquietuds.

Com podreu veure a continuació, és una junta que conjuga amb un equilibri perfecte, les dues vessants del Dret: l’exercici de l’advocacia i la part acadèmica. Estem convençudes que tant una com l’altra són necessàries per enriquir-se mútuament. I volem oferir a Dones Juristes, aquest enriquiment de tots dos aspectes del Dret.

Així doncs, aquesta és la composició de la nova Junta Directiva de Dones Juristes

Composició Junta Directiva:

Presidenta: Celeste Inés Arella Scheines

Vicepresidenta de relaciones institucionals: Mercè Claramunt Bielsa

Vicepresidenta de projecció internacional: Esther Susín Carrasco

Secretària: Patsilí Toledo Vásquez

Tresorera: Lydia Jardí Ortíz

Vocalies:

Paula Arce Becerra

Encarna Bodelón González

Lorena Garrido Jiménez

Angelina Hurios Calcerrada

Montserrat Salvador Cortés

Helena Zarco Cumplido

Què defensem

Som una Junta Directiva compromesa per aconseguir la igualtat de gènere i el respecte dels drets humans de les dones a Catalunya i arreu del món. Amb la nostra tasca volem construir un món on els drets humans, les llibertats i la justícia de gènere siguin una realitat per a totes les dones, amb l’eradicació de totes les formes de discriminació que les afecten per raó de gènere, orientació sexual, sexualitat, religió, edat, capacitat, origen ètnic, nacionalitat, condició social o d’altres factors.

Som, per tant, una opció compromesa per treballar com a part del moviment de dones, enfortint els vincles amb les organitzacions feministes en pro dels nostres objectius comuns. De fet, moltes de nosaltres estem o hem estat vinculades, a més, amb altres moviments socials i entitats, que ens proporcionen un coneixement més profund del món associatiu, de les lluites que, en defensa dels drets de les dones, es batallen a cada moment. I ens permet amb més facilitat, crear sinèrgies amb altres moviments per la consecució dels nostres objectius.

Per nosaltres, aconseguir l’apoderament de les dones és indispensable per al ple exercici dels seus drets. En el desenvolupament de la nostra activitat, estem compromeses amb la transparència, l’ús responsable dels recursos financers, l’equitat, la responsabilitat i la integritat en totes les nostres interaccions.  Som un equip independent, la nostra tasca no està vinculada a cap partit polític ni institució religiosa.

Volem seguir els principis que han regit l’Associació des de la seva fundació, treballant honestament pel desenvolupament i la formació de totes les juristes al servei de les dones i partint de les bases del feminisme. La base de treball de la què partim és conjugar de forma ètica i solidària el desenvolupament personal de cadascuna de les sòcies amb el de l’Associació, posant sempre per sobre els interessos de Dones Juristes.

http://donesjuristes.cat/

Log in with your credentials

Forgot your details?