Uneix-te a la Campanya per l’Objeccció Fiscal a les Despeses Militars 2020

Dones x Dones som un grup feminista i antimilitarista. Des de l’any 2000 fem campanya per l’objecció fiscal a les despeses militars. Com a grup aquest ha estat un dels nostres objectius, perquè no volem que els nostres diners vagin a engreixar les despeses militars.

Aquest any la despesa militar ha augmentat respecte l’any 2019 alhora que s’han continuat retallant els recursos destinats a necessitats socials.

Per això, ara més que mai apostem per la necessitat de practicar la desobediència civil noviolenta mitjançant l’Objecció Fiscal.

Davant la situació actual que ha generat el Covid9, creiem que la millor eina per rebutjar el militarisme i pel desmantellament armamentístic, és fer-nos objectores fiscals, a la vegada que amb els diners que deixarem d’aportar, contribuirem a enfortir i reforçar els serveis públics.

1 bala 1 vida

COM FERL’OBJECCIÓ FISCAL:

A l’imprès de la renda ingressarem i declararem una quantitat simbòlica: 1€, 5€ o10€, en concepte d’objecció fiscal (OF) Aquestes quantitats les posarem a les caselles 605 o 606.
Automàticament el programa RENDA WEB comptabilitzarà aquesta deducció i en el resultat de la teva declaració ja estarà aplicada l’OF.

1.- En aquesta pàgina buscar l’apartat de Retencions i altres pagaments a compte i polsar l’import

2.- i s’obrirà la següent pantalla, on podrem posar la quantitat d’objecció fiscal a les caselles 605 o 606.

3.- Cal posar-hi el valor de l’objecció (1€, 5€, 10€). Automàticament el programa RENDA WEB comptabilitzarà aquesta deducció i en el resultat de la teva declaració ja estarà aplicada l’objecció fiscal.

Un cop acabada la declaració, el programa es connecta amb Hisenda  per gravar la declaració i genera un PDF com a copia per al declarant, amb un número de referencia.

Aquesta copia s’imprimeix des del mateix programa RENDAWEB però al ser la copia per al declarant ja no serveix ratllar el text explicatiu de la casella i anotar al damunt “Per a objecció fiscal a les despeses militars”, com fèiem abans. La copia impresa només serveix com a resguard de la nostra declaració.

4. Ingrés dels diners d’Objecció Fiscal al projecte que hagis decidit.

Enguany el sistema per fer l’objecció fiscal ha variat respecte les anteriors campanyes.

De la quantitat total que es vulgui aportar a una ONG per a l’objecció caldrà fer-ne 2 ingressos:

.- El primer serà només la quantitat de 1€, 5€ o 10€ que declararem al imprès de la renda, tal com hem especificat al punt 3. Necessitarem el justificant d’ingrés.

.- El segon serà la quantitat restant de la nostra aportació total que ingressarem directament a l’Ong i que no ha d’ajuntar-se amb la documentació de la Renda.

(* En general les aportacions oscil·len entre els 80 a 100 €)

En la campanya de 2020 Dones x Dones destinarà l’import de l’objecció fiscal a projectes de les dones kurdes de Rojava.
T’animem a col·laborar amb el nostre projecte!!

5. Emplenar la carta d’objectora fiscal:

A continuació només queda emplenar la carta d’objector/a fiscal adreçada a la ministra d’Hisenda, que s’adjuntarà a la declaració juntament amb el comprovant d’ingrés a l’entitat escollida.

Pots descarregar aquest imprès de la pàgina de l’objecció fiscal: www.objecciofiscal.org o bé adreçar-te als punts d’informació sobre objecció que figuren a la web.

Envia-li la carta a la ministra d’hisenda explicant les teves raons per fer l’objecció fiscal a les despeses militars. Recomanem que afegeixis una còpia de l’ingrés al projecte a qui has destinat els diners.

6.- Lliurament dels documents justificants de l’objecció fiscal

El següent pas és lliurar els documents (instància i rebut bancari) a qualsevol Delegació d’Hisenda, secció Registre.

Cal explicar-los que estem fent objecció fiscal (aprofiteu per explicar a la persona que ens atén en què consisteix), que la responsabilitat és nostra i que amb la carta-instància, on consta el número de referència generat, justifiquem que els diners no ens els quedem, sinó que els hi donem un sentit més social i solidari.

També es poden lliurar via telemàtica amb el número de referència.

7. Comunicar el cens d’Objecció Fiscal

Finalment, us preguem d’omplir el cens d’objector/a fiscal que es troba a la mateixa pàgina web de l’objecció. També podeu demanar que us el facilitin en paper o per correu electrònic a obfiscal@pangea.org.

Aquest cens és purament estadístic i serveix per veure l’evolució de l’objecció fiscal a casa nostra.

DONES x DONES (PER LA PAU)
CAIXA D’ENGINYERS
ES42 3025 0001 1014 3351 8608
Concepte: OBJECCIÓ FISCAL PER A
LES DONES DE ROJAVA

Dones x dones

Log in with your credentials

Forgot your details?