PROJECTE VACA reclama els teatres de La Bonnemaison per a les dones professionals de les Arts Escèniques

Captura de 2016-04-07 19:00:59Les sòcies Mercè EspelletaTeresa UrrozLaura Freijo conversen davant les càmeres de CANAL TERRASSA per al programa TELÓ DE FONS dedicat a la paritat. TELÓ DE FONS està presentat i dirigit per Laura Contreras. A banda de fer un repàs de la situació de desigualtat que viu la figura de la dona a les Arts Escèniques, reivindiquen els teatres de l’Espai Francesca Bonnemaison per a les dones professionals.

Laura Freijo: A mi m’és igual qui dirigeixi els teatres de la Bonnemaison, el que vull és que la seva política ens contempli a totes.

Las socias Mercè EspelletaTeresa UrrozLaura Freijo conversan delante de las cámaras de CANAL TERRASSA para el programa TELÓ DE FONS dedicado a la paridad. TELÓ DE FONS está presentado y dirigido por Laura Contreras. Aparte de hacer un repaso de la situació de desigualdad que vive la figura de la dona en las Artes Escénicas, reivindican los teatros del Espai Francesca Bonnemaison para las mujeres profesionales.

Laura Freijo: A mi me da igual quién dirija los teatros de la Bonnemaison, lo que quiero es que su política nos contemple a todas.

Log in with your credentials

Forgot your details?