PROU DISCRIMINACIONS CONTRA LES LESBIANES!

Durant la recent reforma del Codi Civil de Catalunya per permetre l’adopció a parelles del mateix sexe, el Departament de Justícia es va negar a reformar la llei per fer possible que una parella de dones puguin inscriure’s directament totes dues al registre civil com a mares en el cas que tinguin una filla o fill per embaràs, com sí que poden fer les parelles heterosexuals encara que recorrin a tècniques de reproducció assistida amb donant. Aquest fet representa una discriminació contra les lesbianes i comporta nombroses discriminacions en la vida quotidiana: la mare no biològica no té dret a gaudir del permís per naixement d’un fill, ni a compartir el permís de maternitat, i durant el temps de tràmit de l’adopció, l’infant queda desemparat jurídicament respecte d’una de les seves mares, que no té cap reconeixement legal. Ni la “llei del matrimoni” ni la “llei d’adopció” han resolt la situació.

Convoquem aquesta concentració per reclamar al govern de la Generalitat que trameti urgentment al Parlament una proposta de reforma legislativa per aconseguir que el dret civil català no contingui cap discriminació per raó de gènere ni d’opció sexual.

Grup de Lesbianes Feministes, Front d’Alliberament Gai de Catalunya i Col·lectiu Gai de Barcelona
(Grup de Lesbianes Feministes / Casp, 38, pral. / 08010 Barcelona / www.lesbifem.org)

Log in with your credentials

Forgot your details?