6/6, 18h l Reunió Campanya pel Dret a l’Avortament l a Ca la Dona

El proper DILLUNS 6 de JUNY, a les 18H, a Ca la Dona, REUNIÓ Campanya pel Dret a l’Avortament!

Des de la Campanya estem intentant que assisteixin el màxim nombre de dones implicades en la pràctica d’IVE (infermeres, llevadores, metgesses, administratives…) a més de totes les que vulguem, amb l’objectiu de:

* compartir com s’està desenvolupant la pràctica de l’avortament en l’actualitat: confusió en les informacions? periple de les dones? etc.

* valorar la possibilitat d’elaborar un protocol senzill, per a les dones, sobre les passes a seguir en el cas de voler avortar.

* recollir dades sobre la realitar actual…

I també, buscar data, o començar el dia 6, per a preparar els actes del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament.

Que circuli la convocatòria!

Campanya pel Dret a l’Avortament

dretalpropicos@gmail.com – telèfon 934127161

Més info campanya (inici: 2008): https://www.caladona.org/campanyes/campanya-pel-dret-a-lavortament-lliure-i-gratuit/https://www.caladona.org/category/campanya-dret-avortament/https://www.caladona.org/avortamentlliureigratuit.htmlhttps://www.caladona.org/avortamentlliureigratuit/Suplement_Dretalpropicos.pdf

Resum última trobada (6/4/2011):

A la *darrera reunió de la Campanya*, el dia 6 d’abril, vam estar valorant el desenvolupament de la implementació de la llei d’avortament, les notícies i rumors que corrien sobre el tema, i les notícies que tenim confirmades i són fiables.

Vam parlar també de la reedició i actualització de l’Estudi sobre l’Avortament a l’Estat que va fer fa uns anys la Coordinadora Feminista. Des de Catalunya, hi participarem amb el punt “El recorregut de les dones que decideixen avortar”.

Vam comentar que ja s’ha acabat la web-recull de recursos per a l’educació sexual i afectiva <http://www.xarxadedonesperlasalut.org/edusexafectiva.html>Volem preparar la presentació i difusió pública.

i vam QUEDAR EL PROPER DILLUNS 6 DE JUNY, a les 18H, a Ca la Dona, intentant que assisteixin el màxim nombre de dones implicades en la pràctica d’IVE (infermeres, llevadores, metgesses, administratives…) a més de totes les que vulguem, amb l’objectiu de:

* compartir com s’està desenvolupant la pràctica de l’avortament en l’actualitat: confusió en les informacions? periple de les dones? etc.

* valorar la possibilitat d’elaborar un protocol senzill, per a les dones, sobre les passes a seguir en el cas de voler avortar.

* recollir dades sobre la realitar actual…

I també, buscar data, o començar el dia 6, per a preparar els actes del 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament.

Que circuli la convocatòria!

Campanya pel Dret a l’Avortament

Log in with your credentials

Forgot your details?