23/09 Dia Internacional sontra l’explotació sexual i el tràfic de dones i infants

Exigim protecció efectiva de les víctimes i/o supervivents de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual.

Hi ha tràfic d’éssers humans en multitud de sectors i les causes principals són: els tancaments de fronteres, les restriccions que imposen les politíques migratòries dels Estats i la clandestinitat obligatòria en la qual es desenvolupen els projectes migratoris.

En relació al tràfic d’éssers humans, segons Nacions Unides, a nivell mundial, el 72% de víctimes d’aquesta forma contemporània d’esclavitud són dones (49%) i nenes (23%) i cap país, ja sigui com a origen, trànsit i/o destí és aliè a aquesta manifestació de violència masclista.

Aquesta greu violació de Drets Humans es produeix quan els sistemes de prevenció dels Estats fallen, de manera que les Institucions tenen l’obligació de restituir tots els drets vulnerats de les persones que han esdevingut víctimes en el seu territori.

El tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació és una gravíssima violació dels drets humans, que constitueix una forma moderna d’esclavitud i és una de les formes més cruels de violència de gènere.

Segons l’Organització Internacional del Treball, el tràfic afecta cada any a unes 2.500.000 persones, especialment dones i nenes a tot el món i és un negoci transnacional que genera uns 7.000 milions de dòlars anuals, situant-se en el tercer lloc entre els negocis il·lícits més lucratius, després del tràfic de drogues i d’armes.

El tràfic de persones és en si mateixa una gravíssima violació dels drets humans i, al mateix temps, sol implicar la violació d’altres drets humans com:

• Dret a no patir esclavitud o servitud forçada.

• Dret a no patir pràctiques de tortura o altres formes de tracte inhumà o degradant.

• Dret a la salut

• Dret a un habitatge digne en condicions de seguretat.

• Dret a no ser discriminat per raó de gènere.

• Dret a un treball just i amb condicions favorables.

• Dret a la vida

És per tot això que l’Estat ha de garantir la interconnexió existent entre el tràfic de persones i el dret d’asil que permet que aquelles persones, en la seva majoria dones, que han estat víctimes de TEH i que, alhora necessiten protecció internacional, puguin exercir el seu dret a obtenir-la de manera efectiva.

Exigim protecció efectiva de les víctimes i/o supervivents de tracta, amb finalitat d’explotació sexual.

Denunciem que es criminalitzi com a tràfic d’éssers humans, l’ajuda humanitària per salvar vides en el Mediterrani, i ens solidaritzem amb la defensora dels drets humans en la Frontera Sud, Helena Maleno, criminalitzada per la seva solidaritat.

Exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria per racista i xenòfoba.
Aquesta llei precaritza l’autonomia econòmica de les dones migrades; i col·loca a les adolescents i joves migrants sols; en situació de desemparament i de vulnerabilitat.

Exigim el tancament dels CIES per funcionar com a presons i centres de tortura.

Exigim a totes les administracions públiques, que reconeguin el dret a l’empadronament i a l’habitatge de la comunitat migrada.

Denunciem les violències institucionals racistes; que fomenten normatives i programes de gestió de la migració, sense perspectiva de gènere, ni intercultural ni decolonial.

NO a l’estigmatització de milers de dones, sobretot migrades, que ens trobem en una situació de pobresa i vulnerabilitat.

Exigim polítiques socials, més recursos i de qualitat, per prevenir i evitar la criminalització de les dones més vulnerables amb família, sobretot migrades, a qui se’ns penalitza amb la retirada de la tutela dels fills i filles.

CAP DONA ÉS IL·LEGAL !!!

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES,
COMBATIVES I REBELS!

Log in with your credentials

Forgot your details?