3 i 4/07:: [Formació] Violència masclista: Detecció, identificació, i intervenció responsable

Logo TamaiaFormació especialitzada de 12h

3 i 4 de juliol de 2015

Inscripció oberta a www.tamaia.org

Marc conceptual:

Com la comprensió de la violència masclista condiciona i alhora està condicionada per l’apropament que se’n fa. Efectes en la intervenció.

– Origen i evolució conceptual respecte a la violència.

– Magnitud i dimensionalitat de la violència vers les dones.

– Models i eines de comprensió de la problemàtica.

Detecció:

Revisar-nos ens possibilita detectar. Eines i recursos que ens faciliten desvetllar com les pròpies creences actuen en la detecció de relacions abusives.

– Elements que dificulten la detecció.

– Diferències entre violència i agressivitat.

– Dinàmiques abusives.

Identificació:

Identificar quins son i com s’articulen els mecanismes que conformen i, alhora, legitimen la violència vers les dones en les relacions íntimes i/o familiars.

– L’amor romàntic com a legitimador de l’abús

– Models de masculinitat i feminitat

– El cicle de la violència

– Violència i cicle vital

Intervenció responsable:

Què es pot fer, qui ho pot fer i què no s’ha de fer en la relació d’ajut. Com establim els límits i la responsabilitat en funció de l’àmbit d’intervenció.

– Límits de la intervenció.

– Agents de reparació i agents de perpetuació del dany.

– Primers auxilis.

– Xarxa de recursos.

Preu: 180€

Lloc: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison

Sant Pere més baix, 7 – Barcelona.

Horari: Divendres 3/07/2015 de 16 a 20h

Dissabte 4/07/2015 de 9:30 a 14:30h i de 16 a 19h.

Per a més informació: comunicació@tamaia.org

Log in with your credentials

Forgot your details?