Aquarel·la entre dones

L’artista participant de la mostra de FemArt 2015, Rosario García-Huidobro, llança un taller per aprendre la tècnica de l’aquarel·la a partir de la mediació amb les altres participants del curs, a més, les classes seran complementades amb petits temes sobre el lloc de la dona a l’art i altres aspectes feministes. Amb això la idea és aprendre la tècnica lligada amb aspectes (reflexius) de la nostra història de genealogia per anar-li donant un caràcter personal i polític, tant a la classe, com a les creacions d’aquarel·les que es vagin fent.

Acuarela entre mujeres

Log in with your credentials

Forgot your details?