Curs Pedagogies Feministes

A partir de gener s’inicia la tercera edició de la Formació en Pedagogies Feministes a Ca la Dona, un curs organitzat des del Grup de Coeducació i Pedagogies Feministes.

S’adreça a professorat de totes les etapes educatives que, si compleix amb els requisits proposats, podrà acreditar 20hs. de formació per part del Departament d’Educació. També hi poden participar altres persones (mares, vetlladores, personal de menjador, monitores, etc.) que no obtindrien aquesta certificació encara que des de Ca la Dona podem donar constància de la participació.

Nombre de sessions: 5 sessions de 3 hores un dissabte mensual al matí.

Horari:  10:00 a 13:00hs. Es farà una petita pausa de 15 minuts al mig de la sessió.

Lloc: Ca la Dona (Carrer de Ripoll, 25, Barcelona)

Calendari:

                Sessió 1                25-01-20

                Sessió 2                29-02-20

                Sessió 3                28-03-20

                Sessió 4                25-04-20

                Sessió 5                23-05-20

Descripció

Reflexionar i portar a la pràctica les pedagogies feministes com a motor de transformació.

Objectius

  • Sensibilitzar i promoure una actitud crítica envers la pervivència del sexisme a l’educació.
  • Reflexionar sobre la pràctica educativa des de la mirada de gènere.
  • Promoure relacions equitatives, de respecte i cura entre l’alumnat i a tota la comunitat educativa.
  • Impulsar accions coeducatives a l’aula i al centre.

Metodologia

Es treballaran dinàmiques grupals interactives, reflexives i participatives, amb intercanvi d’experiències,  des de la relació entre la teoria i la pràctica.

Acreditació

20 hores de formació (15 presencials + 5 treball personal). Cal una assistència mínima al 80% de les sessions, en aquest cas al menys 4 de les 5 sessions.

Continguts de les sessions formatives:

Sessió 1: 25-01-20

Genealogia feminista en l’educació. La coeducació a Catalunya: de l’escola mixta a l’escola coeducativa. Educacio transformadora per a l’emancipació.

Sessió 2: 29-02-20

Violència masclista. Relacions abusives. Tipus de violències i àmbits. Prevenció i detecció a l’àmbit educatiu.

Sessió 3: 28-03-2020

Apoderament de les noies i les dones. Autodefensa feminista davant les violències masclistes.

Sessió 4: 25-04-20

Educació artística musical des d’una perspectiva de gènere. Visibilitat de les dones a l’àmbit musical. Estereotips, violències i resistències.

Sessió: 23-5-20

Autoestima i estima del propi cos. Pressió social i rebuig del cos. Gordofòbia. Cos i desig. Identitats trans.

Inscripció:

· El professorat ha de fer la inscripció accedint al següent enllaç http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/  i seleccionar l’activitat de Pedagogies Feministes, amb codi d’activitat 9001220540 fins el 31 de desembre.

· La resta de persones (mares, vetlladores, personal de menjador, monitores, etc.) s’haurien d’adreçar al correu mlojo@xtec.cat.

Log in with your credentials

Forgot your details?