El Centre de Documentació de Ca la Dona a Vigo amb la Maria Morón

red-medLa Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres, d’àmbit estatal, es va crear l’any 1994 amb l’bjectiu principal de crear memòria del conjunt bibliogràfic que s’estava produïnt sobre temes de gènere i dones, des de totes les disciplines i poder oferir un millor servei a les dones usuàries. Posar en relació els diferents centres de l’estat espanyol va sorgir en el marc de les Jornades Feministes celebrades a Madrid, l’any 1993 a fi i efecte de posar en comú experiències i situacions, intercanviar informació i establir així una col·laboració estable. A l’actualitat a la Xarxa hi són més de 40 centres de tot l’estat.

El Centre de Documentació de Ca la Dona en forma part d’aquesta xarxa i participa habitualment de les trobades anuals que es porten a terme. Enguany, els dies 4 i 5 d’octubre s’ha celebrat a Vigo la 17ª trobada i entre altres, s’ha acodat elaborar un Catàleg col·lectiu. Així mateix, s’ha constatat la voluntat de continuar fent les trobades car permeten compartir informació, esforços i suports, en moments d’especials dificultats econòmiques per tal de garantir el patrimoni bibliogràfic i documental dels centres i el que això representa per la història de les dones i del feminisme.

Durante los días 4 y 5 de octubre se celebró en Vigo el XIX Encuentro de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres. Organizado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vigo. Fueron unos días muy fructíferos.La Maria Morón va anar-hi pel Centre de Documentació de Ca la Dona!la Maria consultant les actes del centre documentació de Ca la Dona, a la trobada centres a Vigo

Log in with your credentials

Forgot your details?