Kate Millett, mantindrem viu el teu pensament

Ahir, 6 de setembre, va morir Kate Millet (1934-2017), gran pensadora feminista que va revolucionar les nostres vides amb la lectura dels seus llibres en els anys 70 i 80 del segle passat i que van marcar la nostra formació com a feministes i com a lesbianes. La seva aportació inicial és l’obra acadèmica Sexual Politics/Política Sexual (1969) on critica els autors cabdals de la literatura anglosaxona. El seu llibre més conegut i reconegut és Flying/ En pleno vuelo del 1974 on explica en primera persona el les seves vivències  com a feminista lesbiana.

La producció autobiogràfica continua amb Sita on l’enamorament per una dona i el dolor de la separació és narrat amb contundència.

Vàrem tenir l’oportunitat de veure-la i escoltar-la quan va ser a Barcelona, al Centre de Cultura de Dones Fancesca Bonnemaison el 23 d’abril del 2010.

El seu compromís feminista va ser constant al llarg de la seva vida i en evocar-la en la seva mort el nostre reconeixement perdurarà per sempre.

En pleno

Log in with your credentials

Forgot your details?