El llibre lila del cole (1988):: una eina de reflexió pedagògica molt útil encara

EL LLIBRE LILA DEL COLE (1988), UNA EINA DE REFLEXIÓ PEDAGÒGICA MOLT ÚTIL ENCARA
A principis dels anys 80, un grup de dones que es deia Col·lectiu de dones de Batxillerat de Barcelona, va presentar un treball pioner: “El sexisme a l’ensenyament. Entorn de l’agressió” a les jornades sobre “Mujer y educación. El sexismo en la enseñanza” que va fer l’ICE de la UAB el desembre del 1985.
Aquest grup va ser el nucli fundador de l’Assemblea de dones d’ensenyament, que reuní moltes dones mestres de primària, secundària i universitat que veien la necessitat molt concreta justament de com explicar a classe coses com l’avortament que aleshores (com ara) era una qüestió rellevant i que havia tingut molt ressò a la premsa a causa de l’avortament clandestí que s’havia fet a les Llars Mundet a la celebració de les Jornades dels 10 anys (1975-1985).
A partir d’aquí ens plantejàrem com treballar als centres les qüestions importants del moviment feminista… L’ús sexista i androcèntric de la llengua va ser el primer aspecte i després ja va anar sortint tota la revisió del currículum androcèntric… Hi hagué molt intercanvi d’experiències i buscàrem la coincidència en el 8 de març als centres educatius fent cartells, enganxines, lemes… fins arribar a l’elaboració col·lectiva i a la publicació no institucional (el 1988) del  LLIBRE LILA DEL COLE, document que tornem a presentar en  PDF, no per recordar els anys 80, sinó per la seva vigència com a eina feminista. La situació actual reclama tornar-lo a llegir, reflexionar i estendre a tots els àmbits educatius.

A principis dels anys 80, un grup de dones que es deia Col·lectiu de dones de Batxillerat de Barcelona, va presentar un treball pioner: “El sexisme a l’ensenyament. Entorn de l’agressió” a les jornades sobre “Mujer y educación. El sexismo en la enseñanza” que va fer l’ICE de la UAB el desembre del 1985.

Aquest grup va ser el nucli fundador de l’Assemblea de dones d’ensenyament, que reuní moltes dones mestres de primària, secundària i universitat que veien la necessitat molt concreta justament de com explicar a classe coses com l’avortament que aleshores (com ara) era una qüestió rellevant i que havia tingut molt ressò a la premsa a causa de l’avortament clandestí que s’havia fet a les Llars Mundet a la celebració de les Jornades dels 10 anys (1975-1985).

A partir d’aquí ens plantejàrem com treballar als centres les qüestions importants del moviment feminista. L’ús sexista i androcèntric de la llengua va ser el primer aspecte i després ja va anar sortint tota la revisió del currículum androcèntric… Hi hagué molt intercanvi d’experiències i buscàrem la coincidència en el 8 de març als centres educatius fent cartells, enganxines, lemes… fins arribar a l’’elaboració col·lectiva i a la publicació no institucional (el 1988) del  LLIBRE LILA DEL COLE, document que tornem a presentar en  PDF, no per recordar els anys 80, sinó per la seva vigència com a eina feminista. La situació actual reclama tornar-lo a llegir, reflexionar i estendre a tots els àmbits educatius.

Log in with your credentials

Forgot your details?