Manifest Xarxa de Dones per la Salut

MANIFEST de la XARXA DE DONES PER LA SALUT, el dia internacional contra la mercantilitzacio de la salut

Pensem que les causes de la Pandèmia del Coronavirus actual tenen a veure amb els models de vida poc sostenibles i la destrucció del medi ambient que ha portat el capitalisme neolliberal globalitzat que ignora la centralitat de la cura de les persones i el manteniment de la vida.

En aquests moments es posa de manifest el que tants cops havíem denunciat:

 • Models d’atenció sanitària privatitzats i externalitzats sense control, sense perspectiva de gènere i amb recursos molt disminuïts arrel de les retallades.
 • Model sanitari on es desvaloritza l’Atenció Primària, que és la vida d’entrada més propera a les persones per conèixer les seves necessitats i frenar l’avenç de les malalties.
 • Poca valoració de l’Atenció Sociosanitària, amb ràtios de personal molt baixos.
 • Un model d’atenció a la gent gran, sobretot a les residències completament insuficient i fora de control de les institucions.
 • Desvalorització de les persones treballadores en serveis de cura (en gran majoria dones) que en aquest moments s’expressa en la manca de protecció (manca d’equips individuals i de proves), el que ha provocat moltes infeccions de sanitàries, que al mateix temps són un vector de transmissió de la infecció.
 • La importància d’altres feines que ara els diem essencials, molts cops les pitjor pagades, per no parlar de la situació irregular en la que es troben les persones que l’exerceixen. 
 • Els aspectes negatius de la indústria farmacèutica i de tecnologies, amb alts guanys i fora dels control dels estats.

Situació actual 

Agreujament de la Vulnerabilitat:

 • Econòmica, que si bé la pandèmia no entén de classes socials, si que les condicions de vida de moltes persones fan que no tothom estigui en igualtat de condicions d’avant d’aquesta. En aquest sentit, volem remarcar com en molts països en vies de desenvolupament, on la irregularitat laboral és predominant, la situació econòmica pot ser més mortal que la mateixa pandèmia.
 • Destrucció de llocs de treball, caldrà veure els balanç final. Celebrem les ajudes per a les treballadores de la llar que han perdut la feina, així com altres ajudes, però pensem que hi ha d’haver un replantejament de les ajudes.
 • Agreujament de la inseguretat davant les violències masclistes.
 • Disminució de l’atenció en drets sexuals i reproductius ( tot i que a Catalunya s’ha aconseguit que els procediments per atendre les IVES s’agilitzin).
 • Les dificultats per atendre amb bones condicions altres malalties agudes i cròniques.
 • Cap consideració ni suport (si hi ha reducció de jornada és a compte de pèrdua de salari de la persona demandant) per a famílies amb filles i fills i si ets servei essencial no hi ha cap suport extern.
 • No hi ha cap millora en les lleis d’estrangeria, tot i que moltes d’aquestes persones són centrals en els serveis essencials.
 • No hi ha cap consideració per a les persones que estan intentant entrar a la UE, fugint de guerres o de terribles condicions econòmiques.
 • Volem destacar la importància de les estratègies del moviment feminista i dels moviments socials per alleugerar les dures condicions de moltes persones.

Els canvies de futur que proposem:

 • Vincular la prevenció en salut a les polítiques de suport social, de conciliació, d’educació i mediambientals, i desvincular-les tot el possible de la intervenció mèdica i farmacèutica.
 • Reforçar els serveis públics, els sanitaris i els d’atenció a les persones. Importància del control i de la visió de les dones demanant qualitat i calidesa.
 • Replantejar els models privatitzats i externalitzats d’atenció a les persones.
 • Replantejar el model d’atenció a la gent gran i a d’altres grups vulnerables, com els de les persones amb diversitat funcional.
 • Mantenir els canvis positius en atenció que hagin derivat d’aquesta situació, amb la perspectiva de molts altres canvis de tots tipus, socials i econòmics, en el camí del respecte i de la cura de la Vida a la Terra.
 • Prendre consciència de la interdependència de tots els éssers humans i del planeta terra, ampliant la solidaritat amb totes les persones dels països mes pobres del món, on la gana i la falta de serveis bàsics està augmentant la repressió i l’expropiació dels territoris, de l’aigua i dels drets fonamentals amb una militarització al servei dels estats més criminals.

VOLEM UN CANVI DE MODEL ECONÒMIC, ECOLÒGIC I SOCIAL


Log in with your credentials

Forgot your details?