Pel dret de les dones a l’espai públic!

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat una proposta d’ordenança municipal sobre civisme l’Avantprojecte de Mesures per Fomentar i Garantir la Convivència a la Ciutat de Barcelona.
Des de Ca la Dona ens preocupa l’Avantprojecte d’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència a la ciutat de Barcelona.
El moviment feminista treballa pel dret de les dones a l’ús de l’espai, i de l’espai públic. No ens poden prendre els llocs que són nostres, el barri, el carrer, les places, els espais de trobada…
I tal com diu el manifest de la “Plataforma Comunitària: Treball Sexual i Convivència” que des de Ca la Dona subscrivim :

“Sota l’epígraf de “convivència” trobem només unes mesures que penalitzen i sancionen, que “il•legalitzen” i criminalitzen, que exclouen i marginen. Les conseqüències seran el desplaçament de les treballadores sexuals a un espai on no siguin visibles i no pertorbin les consciències dels “honorables cívics ciutadans”. Condemna a totes les treballadores sexuals a empitjorar les seves condicions laborals. La prostitució no constitueix cap delicte i les persones treballadores del sexe no són delinqüents ni incíviques; no es pot tractar un tema social com si fos un tema delictiu”.

Us remetem a aquest manifest (format word)” i a la campanya de recollida de signatures de la “Plataforma Comunitària: Treball Sexual i Convivència”. El manifest també el trobeu a: www.moviments.info
Per les signatures podeu escriure a llocdeladona1@telefonica.net o a licit8@yahoo.es

Enllaç al text de l’ordenança aprovada inicialment el 9 de novembre Esborrany de l’Ordenança de convivència, format pdf. L’Esborrany té un període d’al·legacions i suggeriments fins la terecera setmana de desembre.

Enllaç al text de l’avantprojecte de l’ordenança, 11 planes, format pdf

Log in with your credentials

Forgot your details?