Manifest Feministes Indignades a pl.Catalunya – v2, 22/5/2011

tallerfeministesDSC00588

-

Darrera versió del manifest de feministes indignades, resultat de la discussió dia 21 i 22 maig al nostre espai (per si no saps on és)

LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ, (versió  22-05-2011) [pdfrtf]

Estem a la plaça perquè:

-la societat capitalista i patriarcal ens oprimeix. Volem una societat en la que el centre siguin les persones i no els mercats. Per això reivindiquem: serveis públics gratuïts i vitals com l’educació, la salut, l’atenció i cura a la infància i de promoció per a l’autonomia personal, enfront de les retallades socials i la reforma laboral i de les pensions.

-volem el compromís de totes i tots per a la construcció d’una societat on no tinguin cabuda les violències masclistes en totes les seves expressions: econòmica, estètica, laboral, física, psicològica, sexual, institucional, religiosa, racista, en forma de trata amb fins d’explotació laboral i sexual…

-volem decidir lliurement sobre el nostre cos, gaudir i relacionar-nos amb ell i amb qui ens doni la gana.

-volem avortament lliure i gratuït.

-volem una societat diversa on es respectin les múltiples formes de viure el sexe i la sexualitat (lesbianes, gais, intersexuals, bisexuals, transexuals, transgèneres, persones amb diversitat funcional…) i es reconegui el dret a la sexualitat a totes les etapes de la vida. Exigim la despatologització de les identitats trans.

-exigim que l’estat, l’església i el mercat deixin d’interferir les nostres vides.

-volem una transformació del model (capitalista) de desenvolupament econòmic i social  actual cap a un que estigui al servei de les persones i el planeta. En aquesta transformació és imprescindible incorporar un enfocament feminista de cara a afrontar les crisis: ecològica, alimentària, energètica, econòmica, social i del treball de cura i apostar per processos socials de sostenibilitat d’un nou model de ciutat i gestió del territori que garantís processos de construcció de la sobirania  alimentaria, que prioritzi les energies renovables front les centrals nuclears,  i  promogui models de desenvolupament d’ economia social i solidària.

-per a fer un canvi real a la societat cal que les dones, feministes, lesbianes, transexuals i transgèneres hi participin de forma decisiva. El sistema democràtic actual és patriarcal i no ens representa. Volem organitzar la societat en espais de decisió i gestió política horitzontals.

-els temes que afecten les dones, lesbianes i trans afecten tota la societat i volem que estiguin al cor de la política, l’economia i la societat.

– exigim que les treballadores domèstiques i empleades de la llar estiguem incloses en el règim general de la seguretat social i tinguin dret a negociació col·lectiva.

-exigim que es comptabilitzi el treball domèstic, reproductiu i de cura com a part de la riquesa dels països.

-exigim el reconeixement de les tasques de cura de les persones, les llars, la vida i la seva socialització completa: també, el dret a decidir lliurement si volem o no cuidar, el dret a rebre la cura i decidir per qui i com som cuidades i cuidats i el dret a l’autocura. En resum, el dret a la cuidadania, un dret que ha estat proposat i reivindicat des del feminisme.

-exigim el dret a l’autonomia personal i a la vida independent. Davant el concepte de dependència proposem el d’interdependència. Totes les persones, en algun o altre moment de les nostres vides, som diverses funcionals.

-exigim el dret a la figura de l’assistent personal com a mitjà per garantir l’emancipació de les dones, lesbianes i trans i per a eradicar les desigualtats que pateixen les persones amb diversitat funcional i les dones tradicionalment encarregades de la cura (treballadores de la llar i dones familiars de persones amb diversitat funcional).

-exigim el repartiment dels treballs i la riquesa. Treballar menys per a treballar tothom. Condicions laborals I professionals dignes. Repartiment igualitari del treball productiu i reproductiu, igual remuneració i reconeixement per les feines entre dones i homes. I que la riquesa estigui al servei de les classes populars.

-exigim el reconeixement dels drets de les treballadores sexuals i que es respectin les seves demandes i les formes d’organització i gestió que elles decideixin. Rebutgem que se les persegueixi legal i policialment.

-rebutgem la trata amb finalitats d’explotació laboral i/o sexual.

-exigim que es reconegui la ciutadania de les persones sense condicions legals ni normatives, l’eliminació de la llei d’estrangeria i dels Centres d’Internament d’Estrangers. Exigim que es reconeguin els drets de les migrades sense barreres de cap tipus.

-exigim l’ús d’un llenguatge que anomeni a totes les persones i estigui lliure d’homofòbia,lesbofòbia, transfòbia, masclisme, classisme, racisme i minusvaludisme.

-reivindiquem que es valori i reconegui els sabers i coneixements de les dones, lesbianes i trans i la seva funció primordial com a transmissores de cultura.

-volem una escola pública, laica, gratuïta i coeducativa, que ofereixi a l’alumnat  la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida propi en un context lliure de prejudicis de gènere i d’actituds sexistes, lesbofòbiques, transfòbiques, homofòbiques i xenofìbiques. Demanem la superació de l’actual model de coneixement androcèntric i que es doni valor al protagonisme i les aportacions que les dones han fet en la creació de saber i en els processos de canvi històric i social. Volem un model únic d’escola i l’eliminació de centres d’educació especial.

-exigim la inclusió de l’educació afectivo-sexual dins del currículum escolar que fomenti unes relacions igualitàries, satisfactòries, lliures i no heteronormatives, tot superant els estereotips, les dependències afectives i totes les violències.

-volem una societat on tingui cabuda tot tipus de famílies, grups i formes de convivència, on es respecti la singularitat i no siguin regides per relacions de poder. On no es releguin a les persones amb diversitat funcional en residències.

-rebutgem la heteronormativitat i feminitat obligatòria.

-estem contra les guerres capitalistes i els exercits, rebutgem l’ús del cos de les dones com a arma de guerra, concretament la violació de dones. Totes les intervencions militars generen més violència i no construeixen la pau. No a la militarització de les societats, a la producció i al comerç d’armes. Convidem a fer objecció fiscal. Fora les tropes d’Afganistan.

-denunciem la violència exercida pels cossos policials i les institucions de control com presons, centres d’internamet d’immigrants, psiquiàtrics, centres de menors, etc. I la seva violència específica amb les dones, lesbianes i trans pel fet de ser-ho.

-reivindiquem la solidaritat transnacional feminista com a eina per a canviar el món. A totes les places hi ha dones, lesbianes i trans feministes indignades, ens sumem a les seves reivindicacions i els donem tot el nostre suport.

SENSE LES DONES NO HI HA REVOLUCIÓ!      LA REVOLUCIÓ SERÀ FEMINISTA O NO SERÀ!

Log in with your credentials

Forgot your details?