2/7::. Reunió Novembre Feminista

Benvolgudes companyes, estem molt contentes de poder adreçar-nos a totes vosaltres per convocar-vos a una REUNIÓ  de Novembre Feminista.

Si voleu participar, aviseu-nos per mail per enviar-vos l’enllaç corresponent
novembrefeminista@gmail.com


Us proposem temes a tractar en l’ ORDRE DEL DIA, podeu afegir altres temes si així ho considereu. Aviseu-nos amb una mica de temps per establir temps per cada punt.1- Podem aprofitar la presentació per breument explicar com estem.
2- Estat de la qüestió: afectacions i reptes entorn de l’abordatge de les violències masclistes.
(avaluació general de com sortim de la COVID-19, quin pla de xoc pensem que hauríem de plantejar)
3- Procés Preparació 25 Novembre (Ho tenim a tocar !!!) 
4- Temes pendents:

  • Formacions: valoració formacions fetes context COVID-19/ calendari noves propostes.
  • SAP: reunió interdisciplinària convidar diversos sectors

Log in with your credentials

Forgot your details?