CNDC:: Retallades a la participació?

Canvis importants en les normes que regulen la participació en el Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) – ¿Les retallades arriben a la participació? (Document en pdf)

La nova proposta de decret elaborada per l’Institut Català de les Dones substitueix l’actual comissió permanent integrada per representants de les federacions, plataformes i xarxes de grups de dones de Catalunya i per representants de les assemblees territorials de dones de Catalunya per una comissió de coordinació que reunirà les coordinadores territorials de l’ICD i les coordinadores dels grups de treball designades per la Presidenta de l’ICD entre les membres del Consell, se suprimeix la Vicepresidenta segona (elegida fins ara per les entitats), el Consell no podrà emetre declaracions, les polítiques de dones queden reduïdes a polítiques per a la igualtat efectiva de dones i homes i per a l’abordatge de la violència masclista, i un redactat ambigu sembla obrir el Consell a la participació i fins i tot la representació d’homes.

Dissabte 6 d’abril es va presentar la proposta en audiència pública al Plenari del Consell i la Presidenta de l’ICD i la consellera de Benestar i Família han acceptat ampliar el termini de presentació d’al·legacions per part de les entitats del Consell fins que un grup de treball que es constituirà en el marc de la comissió permanent del Consell l’hagi examinat i hagi pogut presentar els seus comentaris i propostes alternatives, si s’escau.

+ INFO

El 8 de març d’enguany, les entitats que formem part del CNDC varem tenir notícia per primera vegada de què acabava de sortir a informació pública una proposta de Decret que modifica en aspectes importants les formes de participació en el Consell (vegeu document 1304_CNDC_Comparativa on trobareu subratllats tots aquests canvis).

Ràpidament, algunes de les entitats que formem part de la Permanent ens vàrem mobilitzar per promoure la convocatòria d’una Permanent extraordinària on poder debatre aquesta proposta que ens agafava totalment per sorpresa, ja que mai se’ns havia dit res, malgrat que la darrera Permanent s’acabava de reunir el 13 de febrer passat.

El dimarts 2 d’abril es va celebrar aquesta Permanent extraordinària en la qual una primera roda d’intervencions de totes les entitats allí representades (vegeu llista annexa), ens va permetre constatar una coincidència total en el malestar per no haver estat consultades anteriorment sobre l’elaboració i continguts d’aquesta proposta que ens afecta tan directament, així com la inquietud generalitzada pel canvi d’enfocament que aquesta suposa en relació a la participació de les dones i les entitats de dones, i al reconeixement de l’aportació diferenciada de les dones a la construcció de la nostra societat. Un aspecte que es cabdal per a nosaltres i que ha estat reconegut a nivell mundial des que la Conferència Mundial de Beijing va declarar la importància de mirar el món amb ulls de dona i veure les dones no com un problema, sinó com a part de la solució dels problemes del món. Del qual es desprèn que les polítiques de dones no han d’atendre només als greus problemes, discriminacions i agressions que patim les dones, no es poden reduir a la lluita contra la violència i a una suposada recerca d’igualtat, sinó que també han de tenir present l’aportació diversa i diferenciada de les dones i de les entitats de dones en tots els àmbits de la societat, a fi de donar-li valor i que sigui tinguda en compte de manera transversal en tota l’acció de govern. I per això és imprescindible que la seva veu sigui escoltada i tingui espais propis per expressar-se.

Coincidíem així mateix en valorar el paper del Consell i de la Comissió Permanent, tal com ha vingut funcionant fins ara, com a espai de relació, d’intercanvi , de coneixement mutu i d’aprenentatge, imprescindible per fer xarxa entre les dones i les entitats de dones de tot el territori. En aquest sentit totes les representants de les assemblees territorials varen manifestar una especial preocupació per la pèrdua que suposa el fet que la proposta delegui la seva representació a les permanents en les coordinadores territorials del govern, tot desvirtuant l’esperit participatiu, plural, divers i descentralitzador que fins ara ha regit el funcionament de les assemblees territorials i del propi Consell. Com també ho fa la supressió proposada de la Vicepresidència segona, elegida fins ara en representació de les entitats, la prohibició d’emetre opinions, o un cert redactat ambigu que sembla que obri la porta a la participació i fins i tot a la representació d’homes en el Consell.

Per tot això totes les assistents varem expressar de manera unànime la demanda de retirada de la proposta de decret o, si això no fos possible, la seva congelació, fins que no haguem tingut oportunitat de debatre a fons les implicacions del canvis que es proposen -alguns formals però també molts de contingut- i de presentar les nostres pròpies propostes en relació a aquells aspectes que calgui millorar en el funcionament del consell i de la permanent, que segur que n’hi ha. I per això necessitem temps i espais de diàleg, amb la creació de grups de treball que tinguin en compte els ritmes i possibilitats de les entitats, que en aquests moments tenim grans problemes per mantenir el nostre funcionament habitual degut a les restriccions pressupostàries i al retard en el cobrament de les subvencions.

Com a resposta la Presidenta del Consell i de l’ICD, Montserrat Gatell, es va comprometre a tenir en compte aquesta petició i posar en marxa aquests grups de treball sense terminis limitadors, compromís que va reiterar posteriorment en el Plenari del Consell del passat dissabte 6 d’abril.

Ara es preveu que la setmana entrant es comenci a reunir aquest grup de treball on tindrem ocasió de debatre propostes amb la resta d’entitats. En el document adjunt (Comparativa decret CNDC) hem recollit algunes idees per una possible proposta alternativa. Qualsevol comentari o suggeriment serà molt benvingut.

El consells de participació i les seves limitacions han estat un tema reiterat de debat i de dissens a Ca la Dona (vegeu, entre altres, revista Ca la Dona núm.67 -juny 2009, “les relacions amb les institucions”), però sempre hem valorat les relacions amb dones diverses que allí hem pogut anar teixint al llarg dels anys. El debat a la darrera Permanent extraordinària i en el Plenari de dissabte passat ens ha confirmat una vegada més que aquestes relacions són sòlides i que les nostres amigues i companyes d’altres grups i altres contrades també les valoren i volen preservar-les. El grup de treball sobre la proposta de decret pot ser una ocasió per continuar teixint la nostra xarxa i donant valor a les aportacions i la participació de les dones en tots els àmbits.

Mireia Bofill Abelló (representant de Ca la Dona al CNDC)

Llista assistents Permanent extraordinària del CNDC celebrada el 02.04.2013

Bardají Bofill, SòniaFederació Catalana de Famílies Monoparentals
Bofill Abelló, MireiaAssociació Ca la Dona
Bosch Amblàs, CarmeAssemblea Territorial de Dones de Girona
Catalan Piñol, CarmeXarxa de Dones per la Salut
Farreny Justribó, JosefinaAssemblea Territorial de Dones de Lleida
Fernàndez Sansa, Rosa M.Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones
Franch Rius, CarmeAssemblea Territorial de Dones de Terres de l’Ebre
Gil Eiroá, RaquelSecretaria d’Igualtat i Polítiques Socials de la Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Llauradó Llort, AntòniaAssemblea Territorial de Dones de Tarragona
Llurba Caparró, M. RosaAssemblea Territorial de Dones de Tarragona
Peláez Moya, ÁngelesFederació de Dones de Catalunya per la Igualtat
Pérez Cregenzan, MontseSecretaria de la Dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya
Puig Barris, MarinaAssemblea Territorial de Dones de Girona
Riu Pascual, CarmeXarxa Vinculant
Rosich Solé, LaiaEl Safareig Grup de Dones Feministes de Cerdanyola del Vallès
Oliveda Puig, M. LluïsaCoordinadora GT Dones Gran
Velocci, ClarisaPlataforma Comunitària: Treball Sexual i Convivència
Vilà Planas, MontserratPlataforma Unitària Contra les Violències de Gènere

Log in with your credentials

Forgot your details?